30% Club Chapter Polska – czym jest? Jakimi ideami się kieruje? Jaki ma cel?  

Dealer korporacyjny, product manager, od 2013 roku tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Zaangażowana w inicjatywy wspierające różnorodność, założycielka i ambasadorka w Polsce międzynarodowej inicjatywy 30% Club, której celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych do 30% do 2030 roku – Anett Szentesi.

 

Anett Szentesi

Temat równouprawnienia kobiet w kontekście kariery zawodowej staje się coraz poważniejszy. Nie tylko w aspekcie czysto moralnym, ale także z uwagi na coraz powszechniejsze obowiązki raportowania. Spółki, które nie spełnią minimum przyzwoitości, będą miały coraz większe problemy nie tylko z uzyskaniem finansowania, ale wręcz ze sprzedażą swoich produktów. W marcu 2021 zostały wydane Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021- jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają notowane spółki. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Różnorodność zaczyna nie mieć charakteru tylko czysto dobrowolnego w zależności od kultury korporacyjnej, lecz przybiera formę wymogu prawnego i regulacyjnego.  Konieczne jest zatem podjęcie odpowiednich kroków i w związku z tym zachęcam do przystąpienia do międzynarodowej inicjatywy 30% Club, która jest obecnie uruchamiana w Polsce. Inauguracja klubu nastąpiła 9 czerwca 2021.  Celem 30% Club Poland Chapter jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych do 30% do 2030 roku w 140 największych spółkach giełdowych. 

Cała idea rozpoczęła się od nieformalnych spotkań kilku zmotywowanych do podjęcia zmian kobiet pracujących w obszarach rynków finansowych, kapitałowych czy biznesu, zdominowanych przez mężczyzn. Stworzyły one raport „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek- Poszukiwanie kryteriów inwestycyjnych z obszaru ESG na podstawie analizy polskich spółek giełdowych”, opublikowany przez CFA Society Poland.

Badanie zostało przeprowadzone na 140 największych polskich spółkach giełdowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 w okresie 2010-2019. Rezultaty nie napawają optymizmem. Kobiety pozostają mniejszością we władzach tych firm a ich udział rzadko przekracza próg 30%, opisany w literaturze naukowej jako dający mniejszości wpływ na podejmowane decyzje. Udział kobiet w tych spółkach wynosi raptem 13,8% w 2019 roku (łącznie w Radach Nadzorczych i Zarządach). Najlepiej pod względem różnorodności wypadły największe spółki z indeksu WIG20, a najsłabiej mniejsze firmy. Z kolei w zastosowanym podziale sektorowym najlepiej prezentował się sektor finansowy i energetyczny, a najsłabiej spółki detaliczne i medyczne.

 Raport pokazał, także, iż przez dekadę udział kobiet we władzach największych spółek rósł bardzo powoli – bez działań, osiągnięcie parytetu 50%/50% zajęłoby prawie 100 lat!

Inicjatywa 30% Club dobrze wpisuje się w takie działania. Jest kampanią społeczną, promującą biznesowe podejście do różnorodności, oparte na korzystnym wpływie na efektywność i rentowność przedsiębiorstw. Nie posiada formy prawnej i nie pobiera składek. 

Do inicjatywy przystąpili prezesi najważniejszych firm na świecie tacy jak Warren Buffet, CEO & Chair Berkshire Hathaway, Larry Fink, CEO Blackrock, Steve Rowe, CEO, M&S, Emma Walmsley, CEO, GSK czy Alan Jope, CEO, Unilever. W Wielkiej Brytanii, gdzie Klub był pierwotnie założony przyczynił się do realnej zmiany władz największych spółek giełdowych.

 Pod kierownictwem Global Chair, Ann Cairns, kampania rozszerza swój zasięg. Polska jest 18 punktem na mapie świata tzw. Chapter. Siłą kampanii jest to, iż angażuje ona osoby na najwyższych stanowiskach mężczyzn i kobiety, do promowania różnorodności i otwierania kobietom drzwi do kariery.

Do inicjatywy w Polsce mogą przystąpić Prezesi Zarządów i Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek publicznych lub niepublicznych (jeśli te posiadają więcej niż 100 pracowników). Przystąpienie polega na zobowiązaniu się do wspierania celu osiągnięcia 30% reprezentacji kobiet we władzach swojej spółki, celów 30% Club Poland Chapter i współpracy na rzecz promowania idei różnorodności ze względu na płeć.

 

#RokKobiet

Share This