Prawo i Finanse – Blog

„Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy”. – Laozi
Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika? – Katarzyna Krupa

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika? – Katarzyna Krupa

W Polsce wciąż mamy do czynienia z negatywnym społecznym odbiorem prawnika, tego, co robi, jak to robi. Oczywiście ten odbiór nieustająco zmienia się zdecydowanie na korzyść. Czasy postrzegania prawnika jako pana w słusznym wieku widocznego zza dębowego biurka zdecydowanie przeszły już do lamusa. Dawno minęły również czasy, gdy dostęp do usług prawniczych był zupełnie ograniczony, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dziś w dobie globalnego dostępu do Internetu, funkcjonowania wielu mediów społecznościowych, portali, serwisów, blogów poświęconych tematyce prawnej ten dostęp jest o wiele szerszy

czytaj dalej
MEDIACJE – NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PRZEDSIĘBIORCOM DO ROZWIĄZYWANIA ICH SPORÓW – Katarzyna Bartoszewicz

MEDIACJE – NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PRZEDSIĘBIORCOM DO ROZWIĄZYWANIA ICH SPORÓW – Katarzyna Bartoszewicz

W stosunkach gospodarczych strony już na etapie ich nawiązywania mają możliwość zastrzeżenia skorzystania z mediacji, na wypadek pojawienia się sporów pomiędzy stronami. Funkcję taką pełni klauzula mediacyjna, którą strony mogą zawrzeć w umowie. Wówczas, w przypadku konieczności rozwiązania sporu wynikającego ze stosunku prawnego powstałego na podstawie powyższej umowy, strony powinny skorzystać z pomocy mediatora przed wdaniem się w spór sądowy.

czytaj dalej

#RokKobiet