Przedsiębiorczość – Blog

W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy.” –  Peter F. Drucker

#RokKobiet