Nasze Ambasadorki

Kobiecości uczymy się wśród kobiet i od innych kobiet.

W projekcie #RokKobiet zapraszamy do powrotu do korzeni, do wzajemnej inspiracji. Chcemy pokazać, że współdziałając w większym stopniu jesteśmy w stanie wykorzystać nasze talenty i rozwijać siebie.


Osobno jesteśmy jak odrębne światy, łącząc się, zyskujemy nowe.

Zaprosiłyśmy do projektu inne kobiety – Ambasadorki Projektu, które wierzą w tę ideę tak samo jak my. Działają w różnych obszarach zawodowych, są aktywne, mają wspaniałe pasje, ale też sporo w życiu przeszły i chcą się podzielić swoimi emocjami. Przeszły osobistą i zawodową zmianę, wyszły z pewnych ram. Wytyczyły swój kierunek i idą własną drogą, w zgodzie ze sobą. Chcą się dzielić, inspirować swoją wiedzą, doświadczeniem, pasją, ale również uczyć się od siebie. To właśnie ich artykuły, podcasty i filmy znajdziesz w kalendarzu.