Nasze Publikacje

W tym miejscu znajdziecie artykuły przygotowane przez Ambasadorki Projektu i zamieszczone na stronie projektu Rok Kobiet na LinkedIn oraz na Facebook.
Zapraszamy Was do bezpośrednich odwiedzin, udostępniania i dzielenia się swoimi przemyśleniami.

Blogi Ambasadorek

Kobieta w sieci – w kilku słowach o cyberprzemocy – Marta Krynicka

Kobieta w sieci – w kilku słowach o cyberprzemocy – Marta Krynicka

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia przemoc to m.in. świadome użycie władzy, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia. Wskazana w powyższym opisie władza w odniesieniu do cyberprzemocy ma charakter strukturalny.

MEDIACJE – NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PRZEDSIĘBIORCOM DO ROZWIĄZYWANIA ICH SPORÓW – Katarzyna Bartoszewicz

MEDIACJE – NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PRZEDSIĘBIORCOM DO ROZWIĄZYWANIA ICH SPORÓW – Katarzyna Bartoszewicz

W stosunkach gospodarczych strony już na etapie ich nawiązywania mają możliwość zastrzeżenia skorzystania z mediacji, na wypadek pojawienia się sporów pomiędzy stronami. Funkcję taką pełni klauzula mediacyjna, którą strony mogą zawrzeć w umowie. Wówczas, w przypadku konieczności rozwiązania sporu wynikającego ze stosunku prawnego powstałego na podstawie powyższej umowy, strony powinny skorzystać z pomocy mediatora przed wdaniem się w spór sądowy.

#RokKobiet