Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, członkini Stałej Komisji ds. Równości Rady Gmin i Regionów Europy z ramienia ZMP – dr Marta Mazurek

 

W latach 2016-2018 pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. równego traktowania, odpowiedzialna m.in. za przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności.  Wsparcie dla IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Poznaniu. Przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet, co sprawiło, że Poznań znalazł się w gronie 13 miast europejskich równościowych ze względu na płeć w raporcie CEMR „Gender Equal Cities” oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach. Zainicjowała miejską platformę internetową poświęconą historii kobiet i współczesnym poznaniankom ONEPoznań, która w 2018 promowała kobiety w wyborach samorządowych, m.in. dzięki czemu w Radzie Miasta jest rekordowa liczba kobieta – 41 procent. Zainicjowała przyjęcie przez Marszałka Karty Różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Wrocław, I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet. Prezentacja. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: marta_mazurek@um.poznan.pl

 

#RokKobiet

Share This