Instytut Miast Praw Człowieka

Zespół Instytutu Miast Praw Człowieka (IMPC) tworzą osoby z różnych stron Polski, wywodzące się z różnych sektorów i środowisk, z doświadczeniem aktywistycznym, NGO-sowym, samorządowym ale i biznesowym, korporacyjnym. Połączył nas wspólny cel: działanie na rzecz praw człowieka i dla człowieka, równości płci i różnorodności. Spotkałyśmy i spotkaliśmy się przy okazji różnych projektów: praca zespołowa nad Standardem Minimum Praw Człowieka przy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP; projekt Rok Kobiet – To jest Twój czas zaangażowany w sieciowanie Rad Kobiet w Polsce; integracja lokalnych aktywistek i aktywistów oraz urzędników i urzędniczek działających na rzecz praw człowieka w miastach i regionach: Rad ds. Równego Traktowania, oraz Pełnomocniczek i Pełnomocników ds. Równego Traktowania.

IMPC współpracuje z różnymi jednostkami samorządowymi, organizacjami i instytucjami. Pomagamy im osiągać większą spójność społeczną poprzez udzielanie porad, diagnozowanie problemów, przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz rekomendowanie strategii i polityk. Organizujemy także szkolenia i warsztaty.

Naszym celem jest wspieranie projektowania i wdrażania polityk publicznych w Polsce, które oparte są na danych, co pozwala na mierzenie ich skuteczności. Chcemy zwiększać spójność społeczną oraz poprawiać dobrostan mieszkańców.

Chcemy wspierać jednostki samorządowe, organizacje i instytucje poprzez udzielanie eksperckiej wiedzy, zarówno procesowej (w kontekście tworzenia polityk i standardów równego traktowania czy Planu Równości Płci), jak i badawczej (w zakresie diagnoz, ewaluacji, badań jakościowych czy ilościowych). Dążymy do budowania kompetencji i wiedzy we współpracy z samorządem oraz instytucjami, aby wszyscy mieli świadomość, że posiadają prawa, których realizacja powinna być dobrze zaplanowanym procesem, z jasnym podziałem ról i obowiązków, wokół którego toczy się wielostronny i uczciwy dialog społeczny.

Zapraszamy na stronę instytutu: https://impc.pl

Instytut Miast Praw Człowieka

#RokKobiet

Ważne adresy:

O nas
Kontakt