Rady Kobiet

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – Marta Mazurek

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – Marta Mazurek

Karta została opracowana przez CEMR (Komisja Stała ds. Równouprawnienia, działająca w ramach Rady Gmin i Regionów Europy) we współpracy z partnerami i krajowymi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych z Europy. Rezultatem tej współpracy jest pogodzenie różnych wizji równości w Europie i podsumowanie wizji wszystkich uczestników projektu. Karta uwzględnia różne kompetencje władz lokalnych i regionalnych w Europie. Została zainicjowana w 2006 roku. Przyjęło ją już ponad 1850 samorządów lokalnych i regionalnych, z 36 krajów europejskich, w tym z Polski.

Działalność Piaseczyńskiej Rady Kobiet

Działalność Piaseczyńskiej Rady Kobiet

Choć Piaseczyńska Rada Kobiet jest to młody byt, działający w Piasecznie od niespełna trzech lat, za jej powstaniem stoi wieloletnie doświadczenie jej członkiń i zapał lokalnych aktywistek. Obecnie w skład Rady, powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wchodzi 19 kobiet, przedstawicielek: Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Starostwa Powiatowego oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji pro kobiecych.

I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet

I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet

Wrocławska Rada Kobiet – organizatorka Forum, wraz z Wrocławską Radą ds. Równego Traktowania oraz Zespołem ds. praw człowieka i równego traktowania przy Związku Miast Polskich a także Rokiem Kobiet w partnerstwie z Saksońską Radą Kobiet i Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu, serdecznie zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Forum Rad Kobiet.

#RokKobiet

Ważne adresy:

O nas
Kontakt