PSYCHOZABAWA : SKALA POSTAW WOBEC MIŁOŚCI

( zaczerpnięto z „Psychologia Miłości” B.Wojciszke)

 

 

Skala Postaw Wobec Miłości

 
 

Przeczytaj poniższe twierdzenia. Przy każdym możliwe jest 5 odpowiedzi: 5 – całkowicie się zgadzam, 4 – zgadzam się, 3 – trochę tak, trochę nie (nie mam zdania), 2 – nie zgadzam się, 1 – zupełnie się nie zgadzam. Oceń, w jakim stopniu zgadzasz się, bądź nie z każdym stwiedzeniem i wpisz odpowiednią liczbę punktów do tabeli. Odpowiedzi możesz udzielać z myślą o własnym partnerze aktualnym (lub byłym, jeśli akurat nie jesteś w związku) bądź z myślą o własnych poglądach na miłość w ogóle.

 
  

Punkty 1-5

1

Już od pierwszego spotkania coś nas przyciągnęło do siebie.

 

2

Potrzebuję trzymać go trochę w niepewności co do mojego zaangażowania w nasz związek.

 

3

Dopiero, gdy go już jakiś czas kochałam, zdałam sobie sprawę z tej miłości.

 

4

Zanim się z kimkolwiek zwiążę, próbuję sobie wyobrazić, kim on się stanie w przyszłości.

 

5

Kiedy źle się dzieje między nami, dostaję rozstroju żołądka.

 

6

Próbuję własnymi siłami mu pomóc, gdy znajdzie się w kłopotach.

 

7

Pomiędzy nami zachodzi coś w rodzaju właściwej „reakcji chemicznej”.

 

8

Nic mu się nie stanie, jeśli nie będzie pewnych rzeczy o mnie wiedział.

 

9

Nie potrafię kogoś pokochać, jeśli najpierw nie zacznę się o niego troszczyć.

 

10

Próbuję starannie zaplanować swoje życie zanim wybiorę sobie partnera.

 

11

Kiedy nie udaje mi się związek, w który byłam mocno zaangażowana, wpadam w taką depresję, że nawet zdarzało mi się myśleć o samobójstwie.

 

12

Raczej sama wolałabym cierpieć niż pozwolić na to, by on cierpiał.

 

13

Nasza miłość fizyczna jest bardzo intensywna i satysfakcjonująca.

 

14

Czasami bywam w sytuacji takiej, że muszę uważać, aby żaden z moich partnerów nie dowiedział się o istnieniu drugiego.

 

15

Do dziś pozostaję w przyjaznych stosunkach z prawie każdym, kogo kiedyś kochałam.

 

16

Najlepiej kochać jest kogoś o podobnych poglądach i doświadczeniach życiowych.

 

17

Czasami myśl o tym, że jestem zakochana, tak mnie pobudza, iż nie mogę zasnąć.

 

18

Nie potrafię być szczęśliwa, dopóki nie przedłożę jego szczęścia nad własne.

 

19

Myślę,że byliśmy sobie nawzajem przeznaczeni.

 

20

Bez trudu i dość szybko otrząsam się z nieudanego związku.

 

21

Najlepsza miłośc wyrasta z długotrwałej przyjaźni.

 

22

Głównym kryterium w wyborze partnera jest dla mnie to, jak zapatruje się on na moją rodzinę.

 

23

Kiedy on nie zwraca na mnie uwagi, pogarsza się moje samopoczucie fizyczne.

 

24

Zwykle skłonna jestem poświęcić swoje pranienia, jeżeli pozwoliłoby mu to zrealizować jego własne.

 

25

Oboje bardzo szybko zaangażowaliśmy się emocjonalnie w nasz związek.

 

26

Myślę, że mój partner zdenerwowałby się, gdyby dowiedział się o niektórych rzeczach, jakie robię z innymi osobami.

 

27

Trudno dokładnie określić moment, w jakim zakochaliśmy się w sobie.

 

28

Ważną sprawą przy wyborze partnera jest to, czy okaże się dobrym ojcem.

 

29

Kiedy jestem zakochana, mam kłopoty ze skoncentrowaniem się na czymkolwiek innym.

 

30

Mój partner może używać według własnej chęci wszystkiego, co do mnie należy.

 

31

Naprawdę dobrze się rozumiemy nawzajem.

 

32

Kiedy mój partner zbytnio się ode mnie uzależni, mam ochote trochę się wycofać.

 

33

Miłość jest w rzeczywistości głęboką przyjaźnią, a nie jakimś mistycznym, tajemniczym uczuciem.

 

34

Jednym z kryterów wyboru partnera jest to, jak zapatruje się on na moją pracę zawodową.

 

35

Nie potrafię się zrelaksować, kiedy podejrzewam, że on jest w danej chwili z kimś innym.

 

36

Nawet, kiedy rozgniewa się na mnie, nadal w pełni i bezwarunkowo go kocham.

 

37

Uważam, że on doskonale pasuje do mojego ideału urody fizycznej.

 

38

Lubię troche bawić się w miłość z kilkoma różnymi partnerami.

 

39

Moje najbardziej udane związki miłosne wyrastały z dobrej przyjaźni.

 

40

Zanim się z kimś zwiążę na poważnie, próbuję się zorientować, jakie cechy są dziedziczone w jego rodzinie na wypadek, gdybysmy kiedys mieli dzieci.

 

41

Kiedy on nie zwraca na mnie uwagi choćby przez chwilę, zdarza mi sę robić różne głupie rzeczy, by odzyskać jego zainteresowanie.

 

42

Dla niego wytrzymałabym wszystko.

 

Wynik testu

     

Aby uzyskać wynik w poszczególnych skalach zsumuj punkty z następujących twierdzeń:

Eros: 1,7, 13, 19, 25, 31, 37

Ludus: 2,8, 14, 20, 26, 32,38

Storge: 3,9, 15, 21, 27, 33, 39

Pragma: 4,10,16, 22, 28, 34, 40

Mania: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41

Agape: 6,12, 18, 24, 30, 36, 42

Suma odpowiedzi na siedem twierdzeń dotyczących tego samego typu, informuje, jak silna jest skłonność do przezywania  (lub aktualne przeżywanie) miłości danego typu. Wynik powyżej 21 punktów oznacza wysoką punktację w danej skali czyli wysoką tendencję do przeżywania danego typu miłośći.

    
     
     

EROS (miłość namiętna i romantyczna) – osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają miłóść jako zafascynowanie kochaną osobą i jej urodą. Czują do partnera nieodparty i odwzajemniany pociąg fizyczny. Jego realizacja w dużym stopniu stanowi istotę tej miłości i prowadzi do głębokiego porozumienia między partnerami. Eros jest więc przede wszystkim namiętnością, choć im wyższe wyniki w tej skali, tym większa również intymność i zaangażowanie w związek, a także ogólna satysfakcja czerpana ze związku zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn

    
     

LUDUS (miłość jako gra i zabawa)- Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają miłość jako zabawę, której silne i głębokie zaangażowanie w związek z partnerem raczej przeszkadza, niż pomaga. Miłość jest dla nich grą nie pozbawioną świadomego manipulowania partnerem, a nawet – w pewnych granicach – oszukiwania go. Jeżeli ta forma miłości jako jedyna dominuje w danym związku, to nie ma czego zazdrościć obdarzonemu nią partnerowi. Wiele osób nie nazwałoby takiego związku miłością. Skłonność do ludycznego traktowania miłości jest ujemnie związana z namiętnością intymnością i zaangażowaniem oraz ogólną satysfakcją ze związku i współwystępuje z wysokim poziomem konfliktów między partnerami. Jeżeli jednak w danym związku występują równocześnie inne poważniejsze formy miłości, to nie ma powodów do niepokoju –  trudno, aby miłość niosła radość, jeśli będzie całkowicie wstawiona elementów wyzwania gry i zabawy.

    
     

STORGE (miłość przyjacielska) – Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają miłość jako uczucie spokojne, łagodne i kojące. Zamiast tumultu mieszanych uczuć miłość przeżywana jest to raczej jako łagodna ewolucja i pogłębianie się przywiązania trwałego i solidnego, choć pozbawionego tajemniczości. Ten styl przeżywania miłości powiązany jest z intymność w związku i  troską o partnera.

    
     

PRAGMA (miłóść praktyczna) – Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają miłość jako racjonalną i uzasadnioną lokatę w swoich uczuć. Nie ma to boskich uniesień, ale nie ma też potępieńczych cierpień. Jest praktyczna kalkulacja strat i zysków, choć przyziemna, rozsądna i dlatego znajduje się w niej miejsce również na uwzględnienie strat i zysków partnera. Ta forma miłości wydaje się cokolwiek mniej pociągająca od jej długofalowych skutków i a jej przeżywanie nie jest powiązane z namiętnością, intymnością, zaangażowaniem.

    
     

MANIA (miłość obsesyjna) – Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają swoją miłość jako opętanie, może nie tyle partnerem, ile własnym uczuciem.Grecy nazywali ją “boskim szaleństwem”, opisywali jej objawy: podniecenie, bezsenność, gorączka, spadek apetytu, bóle serca. Maniakalny kochanek jest całkowicie pochłonięty myślami o ukochanej, a najmniejszy brak entuzjazmu z jej strony niesie lęk i ból, każda ulotna oznaka serdeczności zaś natychmiastową ulgę, choć nie trwałą satysfakcję. Zapotrzebowanie na uwagę i uczucia ukochanej jest niemożliwe do nasycenia. Ten rodzaj pasji wydaje się łatwiejszy do przeżywania przez nastolatków w okresie dorastania, choć może dotknąć każdego. Skłonność do przeżywania miłości w sposób maniakalny jest silnie powiązana z namiętnością, choć nie zaangażowaniem w związek, czy satysfakcją zeń czerpaną.

    
     

AGAPE (miłość altruistyczna) – Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali przeżywają miłość jako oddanie partnerowi, bezinteresowne, trwałe, pełne niewyczerpanej cierpliwości i troski. Ta miłość, bardziej niż jakakolwiek inna jej forma jest zapomnieniem o dobru własnym, a troską jedynie o istotne dobro partnera bez jakiegokolwiek liczenia na wzajemność. Wiąże się ona z zaangażowaniem w utrzymanie związku, z intymnością, troską o partnera i niskim poziomem konfliktu, a także z namiętnością i wysokim poziomem satysfakcji ze związku. Agape jest moralnym ideałem miłości zarówno w etyce chrześcijańskiej, jak i w systemach etycznych większości religii świata.  Podobnie jak to bywa z innymi ideałami, ludzie do tej formy miłości nie dorastają. Rzadkość występowania tej formy miłości w czystej postaci wynika z trudności jej pogodzenia z indywidualizmem naszych czasów.

    
     
     

Kwestionariusz zaczerpnięto z:

    

Wojciszke, B (2013). Psychologia miłości. Intymnosc. Namietność. Zobowiazanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

    

Autorzy kwestionariusza: Hendrick i Hendrick, 1986

    

#RokKobiet

Share This