Solidarność kobiet po wałbrzysku.

Należę do elitarnego grona absolwentów Instytutu Mukoid, gdzie zdobyłam międzynarodowy certyfikat coacha ICF. Na moje doświadczenie składa się także wiele godzin szkoleń i warsztatów, prowadzonych dla kobiet i różnych grup zawodowych, m.in. z Ekopraktyczni.pl, Kobiecetwarze.pl oraz z Kobiecanki.pl. Jako szkoleniowiec specjalizuję się w tematach związkach z szeroko rozumianą komunikacją.

Aldona Ziółkowska-Bielewicz.

 

Aldona Ziółkowska-Bielewicz

Zacznijmy od tego, że w czasie lockdownu wałbrzyskie kobiety pokazały ogromną siłę i solidarność. Trzymałyśmy się razem, pomagając sobie w mniejszych i większych sprawach. Czasem był to voucher do kosmetyczek, fryzjerek, które przestały zarabiać z dnia na dzień. Czasem pomoc w znalezieniu dobrego lekarza czy opiekunki do dziecka, ale najwięcej dobrej energii pojawiło się w trakcie akcji „Przyjaciele z Wałbrzycha” – to wolontariat na rzecz ludzi starszych oraz tych pozostających w kwarantannie lub izolacji. Zbliżyły nas październikowe protesty w sprawie obrony praw kobiet, na których ramię w ramię maszerowały kobiety licealistki, nauczycielki, przedsiębiorczynie, przedstawicielki NGO-sów, „Kobiecych Twarzy”, partii „Zieloni”, stowarzyszenia seniorów „Radość Życia” czy z Wałbrzyskiej Rady Kobiet. Od tej pory ramię w ramię pomagamy sobie, wspieramy się, czując kobiecą siłę. Promujemy nawzajem swoje usługi, eventy, przedsięwzięcia, tworzymy społeczność w social mediach oraz ścisły krąg pomocnych znajomych.

Wałbrzyska Rada Kobiet powstała pod koniec 2018 r. z inicjatywy Elżbiety Polewskiej, działaczki Kongresu Kobiet, która jak się śmieje, wychodziła tę radę u prezydenta, przez blisko rok co rusz wspominając włodarzowi Wałbrzycha o profitach związanych z jej powstaniem. To organ doradczy prezydenta, który zrzesza 11 kobiet z różnych środowisk, tj. przedsiębiorczynie, działaczki społeczne, menadżerki instytucji zdrowia, kultury, pomocy społecznej oraz zaangażowane kobiety. Jest z nami także wiceprezydentka miasta, która najpierw zaczęła działać w radzie, a po objęciu funkcji nie zrezygnowała ze społecznej pracy na rzecz WRK.

Na pierwszych spotkaniach Rada ustaliła, że naszymi priorytetami będzie promocja równości płci, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz profilaktyka zdrowia kobiet, a przede wszystkim integracja lokalnych środowisk kobiecych.

 

Karta Równości dla Wałbrzycha

Wałbrzyska Rada Kobiet zorganizowała w 2020 r. konferencję poświęconą promocji zalet wprowadzenia w naszym mieście Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. W Wałbrzychu jest dobry grunt dla różnych nowatorskich idei: przypomnijmy choćby o akcji „Stop plastik”, która stała się wzorem dla innych miast. Wałbrzyskie kobiety przekonywały, że warto podpisać ten dokument, aby należeć do elitarnego klubu miast w Europie, które mogą pochwalić się jego implementacją. „Wałbrzych będzie mógł korzystać z szerokiego wachlarza środków unijnych dostępnych dla miast, które podpiszą ten dokument. Za te pieniądze będzie można m.in. zorganizować szkolenia, warsztaty, a także akcje społeczne przeciwdziałające dyskryminacji na różnym tle, także rasowym, religijnym czy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a także zorganizować warsztaty motywacyjne dla kobiet, aby odważniej zakładały swoje firmy lub aplikowały o wyższe stanowiska” – jak zapewniała przewodnicząca WRK. Miasto Wałbrzych w wielu dziedzinach szczyci się poszanowaniem idei równości, ale jest jeszcze dużo do zrobienia.

W wielu przedszkolach czy żłobkach ściany tych instytucji zdobią rysunki czy plakaty ukazujące stereotypowy wzorzec kobiety i mężczyzny tj., mama bawi się z dzieckiem, prasuje bądź gotuje, a tato jest z teczką, w mundurze bądź przy komputerze. W wielu firmach kobiety wciąż trafiają na szklany sufit, pomimo tego, że w Wałbrzychu to kobiety są lepiej wykształcone (takie statystyki odnotowujemy w całej Polsce). W zarządach firm jest wciąż o kilkadziesiąt procent mniej kobiet niż mężczyzn.

Przyjęcie dokumentu jakim jest Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym oznacza dla gminy silne i formalne zobowiązanie do przestrzegania zasad równości. Karta zobowiązuje do równego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu wszystkich decyzji w mieście. Miasta, które przyjęły Kartę są zobowiązane do eliminacji stereotypów związanych z płcią na każdym polu. Np. w Lipsku oznaczenia drogowe mają męską i żeńską symbolikę, a pokoje do przewijania niemowlaków mają zarówno mężczyznę, jak i kobietę z dzieckiem w oznakowaniu.

Dzięki współdziałaniu wielu różnych środowisk kobiecych oraz poparciu inicjatywy przez wiceprezydentkę Sylwię Bielawską Rada Miejska przyjęła uchwałę, dzięki której rok 2021 jest w Wałbrzychu Rokiem Kobiet.

Rok Kobiet w Wałbrzychu

Wiele inicjatyw kobiecych, które planowałyśmy, były zawieszone z powodu pandemii. Przystępujemy jednak teraz do pracy, aby jak najwięcej zrealizować z założonych działań. Za nami liczne inicjatywy kulturalne, sportowe, medyczne z kobietą w tle. Rozpoczęły się też spotkania na ważne dla kobiet tematy w ramach tzw. Kawiarenki Obywatelskiej. Jedno z nich dotyczyło problemów samotnych matek, które postulowały o wprowadzenie określenia „samodzielna matka” jako właściwsze. Pejoratywna stygmatyzacja okazuje się bardzo szkodliwa i niesprawiedliwa, albowiem panie doskonale radzą sobie w najtrudniejszych nawet sytuacjach życiowych. Powstał postulat stworzenia w mieście miejsca, w którym osoby pogubione, niezaradne życiowo mogłyby otrzymać wsparcie ze strony tych, którym się udało osiągnąć zawodowy i życiowy cel. Za nami także warsztaty z samoobrony oraz warsztaty aktywizujące mieszkanki ze starszych dzielnic, z reguły słabiej angażujące się w życie miasta; były to warsztaty ceramiczne, w trakcie których uczestniczki tworzyły własną wizję Wałbrzycha w skali mikro. Udało się także wprowadzić w życie programy profilaktyczne w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy, tj. bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne dla kobiet w Wałbrzychu. Kolejne działania przed nami.

Warsztaty równościowe

Obecnie promujemy warsztaty, które będą obywały się w miesiącach lipiec–wrzesień, a których finałem będzie piknik równościowy, na którym mieszkanki będą miały okazje poznać się z działaczkami kobiecymi oraz społecznicami, a wszyscy uczestnicy otrzymają tzw. „Niezbędnik równościowy” – publikację, w której podamy wszystkie ważne adresy dla kobiet Wałbrzychu.

Na warsztatach letnich będziemy przekonywać dlaczego warto być zaangażowaną w sprawy dzielnicy, miasta, polityki. Na kolejnych podpowiemy jak pisać poprawnie urzędowe pisma, ale także jak pisać dla siebie, aby pisanie miało moc terapeutyczną. Kolejna edycja będzie o prawach kobiet i o tym dlaczego dotyczą one każdej z nas.

Ekologia i historia

Członkinie Wałbrzyskiej Rady Kobiet są nierzadko inicjatorkami bądź prowadzącymi warsztaty, ale także promują, wspierają oraz pomagają realizować inne ważne projekty, które dzieją się w mieście. Obecnie szukamy kobiecych historii, które pokazują wielonarodowość, wielokulturowość Wałbrzycha, spisujemy rodzinne historie, wszystko po to, aby dostarczyć materiałów Teatrowi Dramatycznemu im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, który zobowiązał się do wystawienie sztuki teatralnej na podstawie wspomnień wałbrzyszanek.

Lato i wczesna jesień ma być też ekologiczna. Członkinie Rady Kobiet włączają się jako ambasadorki w projekt fundacji „Czysty Wałbrzych” broniący starych drzew, które są pomnikami przyrody. Chcemy, aby kilkadziesiąt starych drzew w Wałbrzychu zyskało swoje ambasadorki. Wykonamy artystyczne zdjęcia kobiet z konkretnym drzewem, przygotujemy tabliczki, zadbamy o wpisanie tych drzew na specjalną listę chroniącą je przed wycinką. Akcja będzie okazją do spotkań i dyskusji na temat roli drzew w mieście. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom, pomniki przyrody w Wałbrzychu nie będą narażone na wycinkę….

W Wałbrzychu udało się połączyć energię, siłę i zaangażowanie lokalnych działaczek z wielu, różnych kobiecych środowisk. Łączniczką i inicjatorką działań jest Sylwia Bielawska wiceprezydentka Wałbrzycha, zatem mamy szczęście i chętnie podzielimy się doświadczeniami. Warto wspomnieć, że przewodniczącą Rady Miejskiej jest również kobieta – ciesząca się ogromnym autorytetem i uznaniem doktor Maria Romańska. Za finanse miasta odpowiada skarbniczka Ewa Kłusek, a za organizację i sprawne działanie urzędu sekretarzowa Joanna Stypułkowska. Największą spółką miejską zarządza prezeska Anna Żabska, wiele kobiet sprawuje funkcje kierownicze w miejskich spółkach, instytucjach, placówkach. Mamy także swoje przedstawicielki w  Sejmie i Senacie RP. Wałbrzych jest kobietą – tylko tyle i aż tyle.

 

Aldona Ziółkowska- Bielewicz

Przewodnicząca Wałbrzyskiej Rady Kobiet WRK

#RokKobiet

Share This